ačiuoti

ačiuoti
ačiúoti, -iùoja, -iãvo intr. 1. Vaižg, Pg sakyti ačiū, dėkoti: Nusibos ir ačiúoti, kai pradės svotai saldainius dalyti Kp. 2. Vdk vestuvėse rinkti jaunajai dovanas (ppr. dainuojant pritaikytas dainas): Trys puikiausios ir gudriausios iš viso tunto mergos su kviesliu ima ačiuoti, tai yra, dovanas rinkti nuotakai JR42. Senovėje per vestuves ačiúodavo Ll. \ ačiuoti; išačiuoti; paačiuoti; priačiuoti; suačiuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apskreibti — apskreĩbti, ia (àpskreibia), àpskreibė Jn 1. tr. apgaubti, apdengti: Ana àpskreibė jį su drobule, t. y. apsiautė J. Paema kailinius, àpskreiba Lkv. Skepetu apskreibė Krkl. Apskreĩbti (paslėpti) po sijonu Varn. | Višta vištelius sparnais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačiavimas — ačiãvimas sm. (1) Up → ačiuoti 2: Prasidėjo ačiavimas, tai yra jaunajai pinigų rankiojimas rš. Ačiãvimas pasibaigdavo prieš sotų (svotų) atvažiavimą Ll …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ačioti — ačioti, ioja, iojo žr. ačiuoti 2: Ačiojant per veselę dainuoja šią dainą LTR(Vdžg) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išačiuoti — tr. per vestuves visus apeiti, renkant jaunajai dovanas: Šokdamos ir dainuodamos kiekvienam pritaikintas dainas, jos (ačiuotojos) eina nuo vieno svečio prie kito, kol visus išačiuoja Up. Kvietkuvienė ir Račienė, perėjusios visus namiškius ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paačiuoti — intr. padėkoti: Jis paačiavo už pietus rš. ačiuoti; išačiuoti; paačiuoti; priačiuoti; suačiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priačiuoti — tr. 1. pririnkti per vestuves jaunajai dovanų: Panų vakarą daug piningų priačiãvo Up. 2. Rytmetį kol priačiuoji, t. y. priuji, prižadini J. ačiuoti; išačiuoti; paačiuoti; priačiuoti; suačiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suačiuoti — tr. J surinkti per vestuves jaunajai dovanų: Suačiuotas dovanas ir piningus atiduoda jaunajai į kraitį Up. ačiuoti; išačiuoti; paačiuoti; priačiuoti; suačiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surinkti — suriñkti, sùrenka, o; Q145,655, SD443, R, K, M, LL319 1. tr. DŽ, Dkš vieną po kito imant, sudėti į vieną vietą: Pernai aštuonis literius surinkau par dieną Vkš. Puodelį surinkaũ [uogų], i namo Klt. Kad tu išbėrei, tai tu ir suriñk Sb. Uogų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”